Dette er ein artikkel for abonnentane våre

19. Oktober 2018

Enno von om flat veg til byd´n


Hardangertunnelen heng med i planprogrammet for Tokagjel-planen. Dei fleste påhogga i Steinsdalen er strokne. Eit alternativ ved Teigabergtunnelen er teke inn.


Login HF