Publisert 12. oktober 2018 kl. 18.00.

Får senka døde med muskelkraft

Heretter skal alle gravferder i Strandebarm gjennomførast med bruk av muskelkraft og tau i staden for mekanisk senkeapparat. Det vedtok Kyrkjeleg fellesråd samrøystes førre onsdag. Initiativet til ny ordning kom frå Strandebarm sokneråd, som allereie har handla inn smidde krokar og handlaga tau.

– Alt som kan vera med på å gjera vårt forhold til død og gravferd mindre institusjonelt og meir deltakande, er av det gode, skriv kyrkjeverje Olav Skeie Lid i saksutgreiinga.

Han undrar om prosjektet kan vera eit såkalla pilotprosjekt, og om ordninga kanskje skal innførast i heile Kvam.