Dette er ein artikkel for abonnentane våre

12. Oktober 2018

Krev vidare perspektiv enn regionsenteret


Øystese grendeutval vil ikkje «vidareutvikla eit pulserande og sjølvstendig regionsenter», men «vidareutvikla heile Kvam».


Login HF