Publisert 10. oktober 2018 kl. 11.49.

Håpar å engasjera hyttefolk

Fredag skipar Kvamskogen vel til folkemøte i kafeen til Furedalen alpin på Kvamskogen. Styreleiar Eva Grimstad seier til HF at foreininga ikkje har fungert optimalt dei siste åra, men at vona no er å få til ein ny giv med eit motivert styre. Ho håpar å få til dialog med medlemer og brukarar av Kvamskogen.

I møtet fredag skal den treårige strategi- og handlingsplanen for Kvamskogen vel drøftast. Grimstad seier styret håpar mange vil delta og koma med innspel. Dessutan vil vurderingane av mogeleg vindturbinpark på Kvamskogen og av ny tunnel forbi Tokagjel verta tekne opp. Eit nytt stiprosjekt vil få ein bolk, og det vert elles informert om arbeidet til vellaget.