Publisert 10. oktober 2018 kl. 13.27.

Drage skal vurdera eldremat

Arne Sandven (KrF), Marit Buttingsrud (Sp) og Nils Drage (Ap) skal representera politikarane i brukarpanelet som skal prøvesmaka maten som vert servert på helseinstitusjonane i Kvam.

Åslaug B. Botnen, Elfrid Oma og Elisabeth S. Henriksen representerer administrasjonen. Marit Heidi Seim og Erna Tveitnes er representantane frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre (RMNFE).

Saka var til handsaming i valnemnda og avgjord i heradsstyret 2. oktober.

Etter at ein bebuar på Øysteseheimen klaga på maten frå Matvarehuset AS tidlegare i år, bad Arne Sandven om at politikarane skulle få smaka på maten for å halda seg orienterte. Han spurte rådmannen om heradsstyret kunne få servert same maten som institusjonane får. Rådmannen planla heller å oppretta brukarpanelet.
Siste Nytt:

10. Oktober 2018

Ikkje nøgd med plan for Strandebarm

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no