Publisert 08. oktober 2018 kl. 11.01.

– Ver med og redd kloten!


Korleis kastar ein ikkje mat?


Det er temaet i eit føredrag Thomas Horne held på Hardanger fartøyvernsenter måndag. Naturvernforbundet, Øystese sanitetslag, kvinne- og familielaget i Øystese og Folkeakademiet inviterer.

Om berre nokre tiår vil ikkje verda produsera nok mat viss me held fram som no. Alt i dag overbelastar me kloten, og i 2050 passerer me ni milliardar menneske. Kva gjer me då? spør Horne, ifølgje ei pressemelding frå Naturvernforbundet.

I det minste kan me slutta med å kasta ein tredel av all maten me produserer, meiner Horne.

Mataktivisten og forfattaren er engasjert i rettferd og berekraft i matproduksjonen, både for menneske og dyr. Han syner korleis kvar og ein av oss kan bidra til eit betre miljø og klima ved å kasta mindre mat.

– For det er nemleg slik det er, du kan vera med og redda verda. Lær respekt for og kunnskap om maten vår! oppmodar han.

I føredraget gjev Horne verktøyet ein treng for å vurdera maten med sunn fornuft og eigne sansar, og ikkje bry seg om datostemplinga. Han tek for seg dei vanlegaste matvarene, og syner konkret kva som skjer med dei når dei vert gamle. Slik kan folk ta samfunnsansvar på ein svært enkel og ikkje minst velsmakande måte.


Thomas Horne er forfattaren bak boka Kunsten å ikke kaste mat. Sidan 2000 har han gjeve ut fem kokebøker og to lærebøker i samfunnsfag, pluss bestseljaren Ølbrygging fra hånd til munn. Thomas har også lang fartstid fra Amnesty International, Global Dignity og Flyktninghjelpen, der han har arbeidd med menneskerettar, verdispørsmål og naudhjelp i mange av verdas verste krigssoner.

Desse to heilt ulike tilnærmingane til mat gjer Thomas til ein annleis matformidlar. Smak og nyting står i sentrum, men alltid i balanse med godt handverk, rettferd og berekraft, hevdar Naturvernforbundet.
Siste Nytt:

08. Oktober 2018

– Ver med og redd kloten!

Håkon Norheim

norheim@hf.no


08. Oktober 2018

– Me må ha større ambisjonar for sideren

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no


08. Oktober 2018

Gamalt frå Kvam: Jubileum, frukt og personlegdomar

Håkon Norheim

norheim@hf.no


06. Oktober 2018

– Denne kampen burde me ha vunne

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no


06. Oktober 2018

Gjev 1,7 millionar kroner til Hardangerbadet

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no