Dette er ein artikkel for abonnentane våre

21. September 2018

Endrar beredskapsplan etter omkøyringskaos


Då europaveg 16 vart stengd etter eit steinsprang 29. august, sette ikkje Statens vegvesen inn tiltak for omkøyring i samsvar med beredskapsplanen.


Login HF