Dette er ein artikkel for abonnentane våre

20. September 2018

Spaning kring ny kyrkjeverjeordning


Det er ikkje avgjort om ein vil få berre éi kyrkjeverje i heile storkommunen. Det er ei sak fellesnemnda skal arbeida med i haust, fortel leiar i kyrkjeleg fellesnemnd for Ullensvang, Jondal og Odda, May Søfteland.


Login HF