Dette er ein artikkel for abonnentane våre

16. September 2018

Kallar inn ålvikarane til møte om heradsbyte

Ordføraren vil møta ålvikarane før kommunen skal uttala seg om ei eventuell grensejustering.


Login HF