Publisert 15. september 2018 kl. 17.06. Oppdatert 15. september 2018 kl. 20.26.

Stor steinblokk skal ha hamna i sjøen – uvisst om geolog har vurdert området


Vegen var kjapt opna etter eit ras i Steinstøberget fredag føremiddag. Det største nedfallet hamna truleg i sjøen. Det er uvisst om området er granska av geolog.


Bussjåfør Einar Birkeland i Tide buss AS kom til staden rett etter hendinga. Han var fyrst usikker på kva som hadde hendt, for han såg at det var rørsle i sjøen. Då han kom til rasstaden, hadde to personbilar stoppa ved raset.

I vegen låg berre mindre steinar og vegetasjon som lèt seg fjerna med handmakt, men rørslene i sjøen tilseier at langt større steinar hadde falle ned.


Rydda vegen raskt

Birkeland varsla Vegtrafikksentralen med det same, klokka 10.33. Han opplyste også at det såg ut til at varamuren hadde vorte skadd. Loggen til Vegtrafikksentralen seier ikkje noko om dette, foertel trafikkoperatør Tore Tysse, som ikkje var på arbeid fredag.

Meldinga om hendinga vart formidla til Presis vegdrift AS, som har driftsansvaret for vegen. Vegen vart rydda av ein traktorførar i nærområdet og var klar for fri ferdsle klokka 11.39.

Trafikkoperatør Tysse seier at han ikkje kan svara på om vegen er granska av geolog. Eventuelt kan entreprenøren ha formidla meldinga vidare til byggherren, som er Statens vegvesen, fortel han.


Uroa i nærområdet

HF har i dag vorte kontakta av fleire som er uroa over situasjonen, og over at det ikkje er kome informasjon om hendinga i media. Vegtrafikksentralen la nemleg ikkje ut noka melding om vegstenging på Twitter.

Ein av dei som er uroleg, er leiar Eli Dahle i Ålvik og Ytre Ålvik grendeutval. Ho likar ikkje å tenkja på at det er uavklara om det er trygt å passera staden.

På dei lokale Facebook- diskusjonssidene Kvardagsprat i Kvam og Aktuelt i Ålvik går ordskiftet om saka. Fleire uttrykkjer uro over at det ikkje er opplyst om området er granska. Det vert også opplyst at ein stein på storleik med ein buss skal ha hamna i sjøen.

Etter at Birkeland kom med bussen vestfrå, kom det ein møtande buss austfrå. Dei to bytte rute og passasjerar. Passasjerane gjekk forbi rasstaden. Ruta til Birkeland vart om lag ein halv time seinka av hendinga.

Det har enno ikkje lukkast HF å oppnå kontakt med byggjeleiaren i Statens vegvesen, Presis vegdrift eller vedkomande som skal ha kome fyrst til rasstaden.