Dette er ein artikkel for abonnentane våre

12. September 2018

Krev leigetakarar i Hardangerbadet med solid økonomi


Hardangerbadet eigedom AS må avtalefesta kontorleigeinntekter på 4,6 millionar kroner. Leigetakarane må ha ein forsvarleg økonomi.


Login HF