Publisert 12. september 2018 kl. 19.01.

Kabelspagetti på Norheim

Randi og Kjell Skeie skriv til rådmannen i Kvam at dei fleire gonger har kontakta Kvam herad, Kvam kraftverk AS, Telenor og Kvamnet AS med spørsmål om å få fjerna kablar som lagar kabelkaos i lufta på Norheim.

– Når me veit at Kvam herad skal grava grøfter for kloakk og overflatevatn, ber me om at alle eigarar av leidningsnettet som heng i stolpar, må påleggjast å få dette lagt i grøfter for kloakk og overflatevatn.

– Dette må me få bort, skriv ekteparet.