Dette er ein artikkel for abonnentane våre

11. September 2018

Voss herad-rådmannen: – Dårleg med Ålvik-fakta


Kvar skal grensa gå? Kor stort fleirtal av innbyggjarane i Ålvik vil flytta henne? Kva vert dei økonomiske følgjene for Voss?


Login HF