Dette er ein artikkel for abonnentane våre

11. September 2018

Kritisk til stor auke i lakseoppdrett


– Turistnæringa, innbyggarane i Hardanger, villaks og sjøaure og det marinbiologiske mangfaldet er taparane.


Login HF