Dette er ein artikkel for abonnentane våre

11. September 2018

Drysser millionar på oppdrettskommunane


Kvam og Jondal får til saman over 28 millionar kroner frå Havbruksfondet.

– Viktig prinsipp, men me kan ikkje lata oss kjøpa, seier Kari Mostad (MDG).


Login HF