Publisert 10. september 2018 kl. 11.56.

Etterlyser betre tiltak ved stengd E16

Etter eit steinras på europaveg 16, som førte til mykje trafikk og køar på fylkesveg 7 30. august, har ordførar i Kvam, Jostein Ljones (Sp), bede om eit møte med Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen for å gå gjennom det han meiner er naudsynte tiltak.

Ljones meiner det er kritikkverdig at det ikkje vart sett i gang dirigering av trafikken tidleg nok til å hindra store problem i trafikken.

– Når europaveg 16 vert stengd, fører det ikkje uventa til store trafikale problem på omkøyringsvegen, fylkesveg 7. Problemet er kjent etter fleire slike hendingar dei seinare åra. Behovet for strakstiltak som dirigering eller kolonnekøyring oppstår straks E16 vert stengd, skriv Ljones.

Ifølge ordføraren oppstod det store trafikkproblem ved Kvanndal i 11-tida 30. august.

Ljones skriv at han og heradet har drøfta problemet med fylkeskommunen og vegvesenet ved fleire høve, og at det har vorte lova dirigering og betre skilting med elektroniske skilttavler med informasjon om alternative ruter.

Hordaland fylkeskommune har no kalla Ljones inn til eit møte tysdag.


I møtet skal Statens vegvesen greia ut om hendinga 30. august og aktuelle tiltak.

Ifølgje Bergens tidende tok fleire framståande lokale heltar grep og dirigerte trafikken då dei stod i kø på fylkesveg 7 den dagen raset hende.