Dette er ein artikkel for abonnentane våre

10. September 2018

Samde om tingrett i regionen


Det synest vera semje i Hardanger om at tingretten skal liggja i regionen. Spørsmålet som splittar, er om det høyrer heime i strategidokumentet.


Login HF