Publisert 04. september 2018 kl. 12.00.

Takk til Kvam brann- og redningsteneste!

Dagens blom lyt gå til dei 22 menn og den eine kvinna som saman utgjorde mannskapet til Kvam brann- og redningsteneste laurdag 1. september. Dei hadde teke på seg den formidable oppgåva å brenna ned Steinsdalen skule som ledd i øving og trening for mannskapa, – og dei imponerte på alle plan. Frå nitid planlegging av oppgåva, med vassvegger og sikring, trafikkavvikling, samband, logistikk, øvingsinnsats, improvisasjonsevne i møte med uføresette hendingar, til informasjon til oss som naboar, – alle ledd fungerte prikkfritt. Skulen ligg – eller låg – 10 meter frå fylkesvegen, 12 meter frå næraste bustadhus, – men mannskapet hadde full kontroll frå start til mål. Og midt i det heile: grundig og god informasjon undervegs, og omsut for oss som naboar korleis me hadde det, midt i røyken og varmen. Me var rett og slett stolte over arbeidsstyrken til Kvam brann- og redningsteneste den dagen. For dette fortener de alle ein blom, og ein hjartans takk. Det var særdeles profesjonelt utført arbeid, i det som var eit krevjande objekt.


Tusen takk for glitrande innsats!

Olav Skeie Lid

Bertil Ove Skeie

Jan Guttorm Skeie

Johan Skeie