Dette er ein artikkel for abonnentane våre

03. September 2018

Overnatting og restaurant held fram


Therese Aarseth og Stig Mjelde frå Bergen har kjøpt Kramsjø i Herand for 7,5 millionar kroner. Båe har lang arbeidserfaring både frå Oslo og Bergen.


Login HF