Publisert 03. september 2018 kl. 15.11.

Sjekkar beltebruken i buss


150 kontrollørar frå Statens vegvesen skal sjekka bilbeltebruken i bussane som køyrer på Vestlandet, frå måndag og gjennom heile denne veka, melder Statens vegvesen region vest.


– Det er i bussar der det er eit påbod om å bruke belte me kjem til å kontrollera, seier Anne Margrethe Bøe, som er kampanjeansvarleg i Region vest.

– Denne gongen vil me har fleire kontrollørar ute og vera på fleire plassar. Grunnen til det er at me vil kontrollera fleire bussklassar der det er påbod å bruke belte, seier ho.


Beltebruken har gått ned

Bøe fortel at det har kome fram i spørjeundersøkingar at ni av ti veit om påbodet, men likevel går beltebruken i buss ned.

– Diverre ser me at bruken har gått ned frå 81 prosent i fjor vår til 74 prosent i år. Dette er ikkje godt nok når me veit at setebeltet reddar liv like mykje i buss som i bil. I bussen kan konsekvensane bli enormt store om det skjer ei ulukke og passasjerane sit usikra, seier Bøe. 


 Treffe busspassasjerar

Bøe seier at i tillegg til alle kontrollane som vil vere, skal dei også vere til stades på bussterminalar i bergensområdet.

– Forsking viser at kampanjar har effekt når me føretek kontroll og informasjon i kombinasjon. Difor er det like viktig å treffe folk som brukar buss og gjere dei medvitne om kvifor det er så viktig å bruke belte. Som i fjor vil me ta med oss «elefanten» som er eit verkemiddel når me spreier bodskapen i kampanjen, seier Bøe.

«Elefanten» ho viser til er at ein person på 68 kilo vert like tung som ein ung elefant – eller 1,6 tonn – ved bråstopp utan belte.
Siste Nytt:

03. September 2018

Sjekkar beltebruken i buss

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no


29. August 2018

Opna bru med bogeform

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no