Dette er ein artikkel for abonnentane våre

02. September 2018

Trappar opp diakonjakt


Kvam kyrkjelege fellesråd opprettar ei diakoninemnd som skal gjennomføra diakoniplanen i kommunen.


Login HF