Dette er ein artikkel for abonnentane våre

31. August 2018

– Vanleg praksis å senda til ordføraren


Kontrollutvalssekretær Per Eikeland tek ikkje sjølvkritikk for å senda varselet til ordføraren. Han viser til at med unntak av røysterett har ordføraren dei same rettane som andre utvalsmedlemer.


Login HF