Dette er ein artikkel for abonnentane våre

22. August 2018

Kontrollutvalet må forklara seg for folkevalde

Fredag møtest formannskapet og kontrollutvalet for å drøfta kritikken utvalet fekk i granskingsrapporten i varslingssaka. I eit notat opplyser utvalssekretæren at han tidleg meinte at påstandane i varselet i 2016 var både for mange og for grove.


Login HF