Dette er ein artikkel for abonnentane våre

20. August 2018

Allsidige utom huset


Då Gunnar Severin Tveiten Torsnes og Kenneth Grimstad skulle starta eige firma, ville dei ha fleire enn eitt bein å stå på. Brei yrkeserfaring gav dei mogelegheita til å stetta dei fleste behov utomhus.


Login HF