Publisert 17. august 2018 kl. 00.01.

Fint vêr gav ikkje tom kinosal


Kinosommaren i Kvam har vore god.


Etter å ha valt å halda ope, noko Kvam kino vanlegvis ikkje har gjort, er kinosjef Mary Ann Sørheim særs nøgd med besøkstala. Storfilmane Mamma Mia! Here we go again! og Mission: Impossible – Fallout har trekt høvesvis 461 og 212 vitjande på fem og tre førestillingar. Fleire av visingane har vore utselde via den nettbaserte billettløysinga.

– Grunnen til at kinoen har valt å halda ope i sommar, er at filmane med premiere i sommar er ganske store, og det er nok mange som har venta på dei. Ved å halda ope i sommar skulle publikum sleppa å venta til etter ferien med å sjå dei. Mange likte nok den fyrste Mamma Mia-filmen, og har venta på oppfølgjaren. Mange har nok også venta på den nye Mission: Impossible-filmen. Sommaren er vanlegvis ei tid der folk gjerne er bortreiste eller gjer andre ting enn å gå på kino, men trass det uvanleg gode vêret har mange sett filmane i sommar, seier Sørheim.

– Det må nok sjåast litt an på kva filmar som kjem til neste år før me kan seia om me skal halda ope neste sommar òg. Dei som jobbar med kinodrifta, skal ha ferie, men er det storfilmar neste sommar, kjem me til å gjera det me kan for å halda ope, seier Sørheim.


Ho vonar mange vil koma og sjå Skjelvet, oppfølgjaren til katastrofefilmen Bølgen, i slutten av august, og den tredje av dei nye Flåklypa-filmane, Månelyst i Flåklypa, i haust. Ho tipsar om at ein er garantert plass ved å nytta mogelegheita til å kjøpa billettar på nett.
Siste Nytt:

17. August 2018

Fint vêr gav ikkje tom kinosal

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no


08. August 2018

Vil rusta opp båtverkstad

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no