Publisert 10. august 2018 kl. 09.17.

Adressetrøbbel for HF

Mange eksemplar av HF vart leverte frå trykkjeriet med uleselege adresser. Posten har difor hatt vanskar med å få levert ut aviser til alle tingarane fredag.

Dei feilande adressene skuldast truleg ein teknisk glipp hjå Schibsted trykk Bergen under påføringa av adresser på avisene, fortel fabrikksjef Arve Kvåle.

Annonsekonsulent Hilde Saxsæter i HF seier seg lei for at mange ikkje vil få avisa i papirformat i dag. Ho seier dei som saknar utgåva, kan kontakta henne, gjerne på e-post til annonse@hf.no. Saxsæter seier HF har ein bunke med dagens avis liggjande, så dei som er i nærleiken, kan koma innom avishuset og få seg eit eksemplar – vel å merka så lenge lageret held.

Saxsæter minner om at det er mogeleg å lesa heile avisa som e-avis. Tingarar som vantar brukarinformasjon, kan kontakta henne.