Dette er ein artikkel for abonnentane våre

09. August 2018

Jaktar på grå skadegjerarar


Auka bestand av grågås har gjeve bønder i Kvam problem. Løyve til tidleg jakt vart gjeve for å avgrensa omfanget. Nokre av dei felte gjæsene vert mat.


Login HF