Dette er ein artikkel for abonnentane våre

05. August 2018

– Kvam er eit godt døme på at jordvern vert nedprioritert


Kvam herad har ikkje avslått søknader om omdisponering av jordbruksareal sidan 2005. I tre tilfelle har Fylkesmannen gripe inn.


Login HF