Publisert 20. juli 2018 kl. 16.19.

Innfører vatningsforbod i Strandebarm og Ålvik

Kvam herad melder om vatningsforbodet på nettsida si fredag ettermiddag.

Årsaka til forbodet er at forbruket er større enn produksjonen og tilsiget. Heradet oppmodar elles alle i resten av kommunen om å ikkje nytta meir vatn enn naudsynt, for å sikra at uttaket ikkje stig over produksjonskapasiteten.

Mange dagar med varmt vêr og lite nedbør, har gjort at vassuttaket har auka betydeleg, skriv teknisk sjef Lars Ese Ur.

– I samband med det fine vêret, og ei vêrmelding som framleis lovar sol, er det viktig at drikkevatnet i springen vert nytta til nettopp det; drikke. Inntak av vatn er sunt og viktig i det varme vêret. Vask av bilar, terrasser og vatning av plenar, er ikkje det.