Publisert 17. juli 2018 kl. 00.01.

Millioninntekter til laksekommunene i Hordaland

Nylig kjøpte oppdrettere nye laksetillatelser på auksjon. Det betyr rekordstore inntekter for landets oppdrettskommuner og -fylkeskommuner. De vil få utbetalt 3,15 milliarder kroner, gjennom Havbruksfondet.

Kommunene får nå betalt for at de legger til rette for oppdrettsnæringen. Flere titalls millioner vil rulle inn i kommunekassene omkring i hele landet. På denne måten bidrar næringen nå mer til lokalsamfunn. Det kan bety nye sykepleiere eller sykehjemsplasser, lærere, økt innsats for barn og ungdom eller andre viktige oppgaver, takket være inntekter fra oppdrettsnæringen.

Auksjonen av nye laksetillatelser kom etter at regjeringen innførte det nye trafikklyssystemet, som skal legge til rette for miljømessig forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Den ga fellesskapet inntekter på 2,9 milliarder kroner. I vinter fikk oppdretterne i tillegg mulighet til å kjøpe laksevekst til fastpris. Da kom det inn til sammen 1 milliard kroner. Åtti prosent av pengene fra lakseveksten tilfaller landets oppdrettskommuner og -fylkeskommuner, gjennom Havbruksfondet.


Hvor mye penger hver enkeltkommune får, får vi først vite 1. september i år. Men det vi kan si med sikkerhet, er at det er betydelige summer. I snitt vil dette innebære inntekter for en normal oppdrettskommune på mellom 11 og 15 millioner kroner, og 39 millioner kroner for fylkeskommunene. Dette regnestykket baseres på tall fra 2017. Da var det rundt 160 kommuner og 11 fylkeskommuner som mottok penger.

Havbruksfondet gir en belønning til de kommunene som i lang tid har lagt til rette for oppdrettsnæringen. Samtidig er det vårt håp at Havbruksfondet stimulerer landets kystkommuner til å ytterligere legge til rette for denne fremtidsnæringen. Med en forutsigbar og forsvarlig vekst vil oppdrettsnæringen kunne bidra med store inntekter for kommunene, samtidig som den skaper trygge arbeidsplasser langs kysten.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp)