Publisert 10. juli 2018 kl. 00.01.

På stødig grunn


– Det er mykje positivt som vil skje i Øystese no frametter sommar og vinter, skriv Lars Froestad.


I desse dagar er det gamle, ærverdige sentrumet Øysteselandet friskmeldt, etter lang tids sjukmelding. Falleferdige hus er bytte med nytt, og dei har til og med klart å behalda den gamle stilen, nye og trygge fortau og rekkverk som skal tola ein støyt, og ny asfalt.

Alt er bygt opp på ein stødig grunn, ei trafikkfelle mindre, no kan den trøystig kallast reserveveg. Den er blitt ein ny vegstubbe i Kvammapakken, det gamle ansiktet er fornya av kunnige arbeidsfolk. For ein mannsalder sidan var dette vår tumleplass for leik og moro.

Det er mykje positivt som vil skje i bygda no frametter sommar og vinter. Det fyrste og store som me gler oss over, er at Hardanger bade- og velværesenter er i boks. Alle store saker skal vera vanskelege. Hotellet får ein litt lengre pause.

Det ser ut til at sakene som har lege i lufta på vent, kjem til å landa litt etter kvart. Fyllinga framom badet er i godt gjenge, men alt dette har nok LAB kontroll på. Sjoaskår er òg på veg.

Litt lengre aust er fyrste byggjetrinn på Stronde snart for sal, det manglar visst ikkje på interesse der. Den mest krevjande vegstubben i Kvammapakken står att: Laupsa–Skarpen. Det seiest at her har arbeidarane hatt sine utfordringar.


Til og med på industrifronten skjer det positive ting. Oddesvik er i vinden som aldri før og har fått med seg den gode nabo, Skarpen. Slår dei seg saman, kan det enda godt. Håpar berre at Jan Mo er nøgd, likeins «betongen», her lyt Kvam herad spela korta sine godt og forsiktig.

Og så har me Laupsadalen å ta av, etter behov, ikkje alt i ein gong, for då vert det ingenting av noko.

I denne steinaldertida me har i bygda for tida, er det ikkje vanskar om stein i alle fall.

Men det er ein ting til som òg må vera med på laget, og det er sjølvaste Statens vegvesen, som ingen nemner. Kanskje me ikkje skal vita det heller, men hovudgrunnen til Kvammapakken var Skarpasvingen, som har vore til stort hinder for trafikken. No vert heile strekkja bygd etter alle kunstens reglar, med tofelts veg og fortau heilt fram til den syndige svingen, så me er ikkje komne i mål. Kvammapakken er ikkje ferdig. Men det er fleire fasongar på rumper, om ikkje nett griserumpa. Kanskje har vegvesenet andre planar for Skarpasvingen?


Men før punktum vert sett i Kvammapakken aust, ser eg skjer i sjøen. For prikken over i-en manglar. Når du står der oppe på Høgebekken, langt over havflata og ser den bakre bygda frå fuglehøgd, og tenkjer på korleis ho vil sjå ut om 1–2 år, når alt er utbygt nede i bygda, hadde det ikkje vore fint å nytta Høgebekken for alt den er verd? Til utsikt? Inngangsport? Landemerke?

Det er mange plassar i dag som nyttar seg av slikt. Det hadde vore litt av eit tilbod til turisten.

God sommar til alle!

Lars Froestad