Dette er ein artikkel for abonnentane våre

11. Juni 2018

Ny veg gjev p-plassvanskar


Ei rekkje parkeringsplassar ved «Evighetssvingen» på Valland vart slukte av den nye vegen. Det finst ingen handfaste planar om å erstatta dei.


Login HF