Dette er ein artikkel for abonnentane våre

15. Mai 2018

– Lovleg vedtak, men noko knapp grunngjeving


Vedtaket om å lukka døra til debatten om kandidatar til Kvammabadet KF, var ikkje lovstridig, men hovudgrunnen for lukkinga som vart oppgjeven i møtet, held ikkje mål i seg sjølv.


Login HF