Publisert 15. mai 2018 kl. 10.48.

Jondahl vert truleg rådmann

Noverande Odda-rådmann Ole Jørgen Jondahl er innstilt som prosjektleiar og rådmann i nye Ullensvang kommune. Han er ein av fem søkjarar. Tilsetjingsutvalet, med ordførarane og tillitsvalde samla seg om tilrådinga 11. mai. Fellesnemnda skal tilsetja den nye rådmannen i eit ekstraordinært møte i Kinsarvik 22. mai, ifølgje ei melding frå prosjektleiinga for samanslåing av den nye kommunen.

Hovudjegerselskapet Mercuri Urval har hjelpt utvalet, og tilrådde Jondahl.

Ein av dei andre søkjarane er rådmann i dagens Ullensvang herad, Magnus Steigedal. Ein av dei andre søkjarane er ikkje namngjeven. HF klaga på vedtaket om å halda namnet løynt, og 9. mai vedtok nye Ullensvang kommune å avslå klagen og senda saka til handsaming hjå Fylkesmannen. Ifølgje sakspapira ynskjer ikkje søkjaren å stå fram av di vedkomande er i ein posisjon der «det vil kunne medføre økonomisk skade i forhold til mine partnere, kunder og samarbeidspartnere» dersom søknaden vert kjend. Sekretær i fellesnemnda, Ragnvald Joakimsen, meiner argumentet er legitimt og at det er truleg at offentleggjering vil føra til skade. Han framhevar dessutan trongen for å få gode søkjarar. På den andre sida tilseier den statlege rettleiaren til offentlegglova at det skal mykje til for å godta anonymitet i samband med søknader om rådmannsstillingar.