Publisert 16. januar 2018 kl. 00.01.

Nedtur for Kvammapakken

Driftsoperatør BT Signaal registrerte 49.348 passeringar ved bomstasjonen i Steinsdalen i desember 2017. Det er 2.641 fleire enn dei 46.707 passeringane som vart registrerte i desember 2016. 12.662 køyretøy passerte stasjonen på Kjepsohøgda. Det er 309 færre enn dei 12.970 som passerte i desember 2016. Til saman passerte 62.010 køyretøy dei to bomstasjonane i desember. På same tid i 2016 var talet 59.678.

Sjølv om desember var ein liten opptur, vart trafikktala for heile 2017 ein nedtur. I heile 2016 passerte 1.007.014 dei to bomstasjonane. Det er 12.040 fleire enn dei 994.974 som passerte i 2017. Særleg skilde juni og juli seg ut med langt betre tal i 2016.

Det vart registrert 11.400 bompasseringar i Jondalstunnelen i desember 2016. Talet hadde auka til 12.153 i desember 2017. 200.833 køyretøy passerte tunnelen i heile 2016. I 2017 hadde talet auka med 9.213 til 210.046.