Publisert 08. januar 2018 kl. 21.36.

– Stor auke i ungdomssaker

Konfliktrådet i Hordaland hadde i fjor ein liten auke i talet på saker samanlikna med året før. Den største gruppa er valdssaker, som det var 82 av. Saman med 21 krenkingssaker og 53 trugsmålssaker utgjorde dei over 42 prosent av alle sakene i 2017, ifølgje ei pressemelding frå rådet.

Rådet fekk i 2014 ansvaret for å følgja opp straffereaksjonane for ungdomar i alderen 15–18 år som har utført alvorleg kriminalitet. I fjor fekk i alt 29 unge anten ungdomsoppfølging (27) eller ungdomsstraff (29) i fylket. Auken frå 2016 var på 141 prosent.

Noreg har 22 konfliktråd med over 500 meklarar. 30 av dei er i Hordaland, opplyser det lokale rådet.