Ønsket artikkel finnes ikke! Vennligst oppdater nettleser eller gå tilbake. (HF,20171121,,-1,AR).

Det Skjer


18.11.2017
Kl. 19:30 | Norheimsund bedehus
18.11.2017
Kl. 19:00 | Fritun
18.11.2017
Kl. 12:00 | Jondal kyrkje
19.11.2017
Kl. 11:00 | Ålvik kyrkje
19.11.2017
Kl. 16:30 | Øystese kyrkje
19.11.2017
Kl. 11:00 | Jondal kyrkje
19.11.2017
Kl. 11:00 | Norheimsund bedehus
19.11.2017
Kl. 17:30 | Kvam kino, Norhei...
19.11.2017
Kl. 20:00 | Kvam kino, Norhei...
20.11.2017
Kl. 10:00 | Tunstova
20.11.2017
Kl. 16:00 | Gamleskulen på No...
20.11.2017
Kl. 9:00 | Kvam rådhus
21.11.2017
Kl. 19:30 | Kvam kino
21.11.2017
Kl. 10:00 | Jondal kyrkje
21.11.2017
Kl. 11:30 | Ungdomshallen, No...
21.11.2017
Kl. 11:00 | Gamleskulen på No...
21.11.2017
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar ...
21.11.2017
Kl. 17:30 | Biblioteket i Nor...
21.11.2017
Kl. 9:00 | Kvam rådhus
21.11.2017
Kl. 19:30 | Norheimsund bedehus
22.11.2017
Kl. 9:00 | Kommunehuset Jondal
22.11.2017
Kl. 19:30 | Norheimsund bedehus
22.11.2017
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar ...
22.11.2017
Kl. 11:30 | Oppmøte ved Spar ...
23.11.2017
Kl. 18:00 | Røde kors-huset
23.11.2017
Kl. 10:00 | Tunstova
23.11.2017
Kl. 11:30 | Holmatun
23.11.2017
Kl. 11:00 | Gamleskulen på No...
23.11.2017
Kl. 10:00 | Grannehjelpa
24.11.2017
Kl. 19:00 | Jondal kyrkje
24.11.2017
Kl. 20:00 | Øystese gymnas
25.11.2017
Kl. 10:00 | Norheimsund bedehus
26.11.2017
Kl. 11:00 | Strandebarm kyrkje
26.11.2017
Kl. 11:00 | Norheimsund kyrkje
27.11.2017
Kl. 11:30 | Norheimsund kyrkje
27.11.2017
Kl. 10:00 | Tunstova
27.11.2017
Kl. 9:00 | Kvam rådhus
27.11.2017
Kl. 16:00 | Gamleskulen på No...
28.11.2017
Kl. 19:00 | Ålvik kyrkje, sak...
28.11.2017
Kl. 9:00 | Kvam rådhus
28.11.2017
Kl. 19:30 | Norheimsund bedehus
28.11.2017
Kl. 11:00 | Gamleskulen på No...
28.11.2017
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar ...
28.11.2017
Kl. 19:00 | Øystese kyrkje
28.11.2017
Kl. 19:30 | Børsheim bedehus
28.11.2017
Kl. 17:30 | Biblioteket i Nor...
29.11.2017
Kl. 14:00 | Strandebarm sportell
29.11.2017
Kl. 9:00 | Kvam rådhus
29.11.2017
Kl. 11:30 | Oppmøte ved Spar ...
29.11.2017
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar ...
30.11.2017
Kl. 11:00 | Norheimsund kyrkj...
30.11.2017
Kl. 18:00 | Røde kors-huset
30.11.2017
Kl. 10:00 | Tunstova
30.11.2017
Kl. 11:30 | Holmatun
30.11.2017
Kl. 10:00 | Grannehjelpa
1.12.2017
Kl. 20:00 | Øystese gymnas
3.12.2017
Kl. 16:00 | Norheimsund kyrkje
3.12.2017
Kl. 17:00 | Ålvik kyrkje
3.12.2017
Kl. 19:00 | Strandebarm kyrkje
3.12.2017
Kl. 16:00 | Jondal kyrkje
3.12.2017
Kl. 11:00 | Norheimsund bedehus
4.12.2017
Kl. 10:00 | Tunstova
5.12.2017
Kl. 19:00 | Øystese bedehus
5.12.2017
Kl. 19:30 | Kvam kino
5.12.2017
Kl. 19:30 | Norheimsund bedehus
5.12.2017
Kl. 10:00 | Jondal kyrkje
5.12.2017
Kl. 11:00 | Gamleskulen på No...
5.12.2017
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar ...
6.12.2017
Kl. 11:00 | Øystese kyrkje
6.12.2017
Kl. 18:00 | Røde kors-huset
6.12.2017
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar ...
6.12.2017
Kl. 11:30 | Oppmøte ved Spar ...
7.12.2017
Kl. 10:00 | Tunstova
7.12.2017
Kl. 11:30 | Holmatun
8.12.2017
Drivhuset, Berge ...
9.12.2017
Kl. 13:00 | Kunsthuset Kabuso
9.12.2017
Kl. 18:00 | Holmatun
10.12.2017
Kl. 18:00 | Kunsthuset Kabuso
10.12.2017
Kl. 11:00 | Norheimsund kyrkje
10.12.2017
Kl. 19:00 | Øystese kyrkje
10.12.2017
Kl. 16:00 | Norheimsund bedehus
11.12.2017
Kl. 10:00 | Tunstova
12.12.2017
Kl. 11:00 | Gamleskulen på No...
12.12.2017
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar ...
12.12.2017
Kl. 16:00 | Kvam rådhus
13.12.2017
Kl. 16:00 | Kommunehuset Jondal
13.12.2017
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar ...
13.12.2017
Kl. 11:30 | Oppmøte ved Spar ...
14.12.2017
Kl. 18:00 | Røde kors-huset
14.12.2017
Kl. 10:00 | Tunstova
14.12.2017
Kl. 11:30 | Holmatun
15.12.2017
Kl. 19:00 | Jondal kyrkje
17.12.2017
Kl. 16:00 | Ålvik kyrkje
17.12.2017
Kl. 14:40 | Jondal kyrkje
17.12.2017
Kl. 11:00 | Norheimsund bedehus
22.12.2017
Kl. 20:00 | Jondal kyrkje
24.12.2017
Kl. 16:00 | Jondal kyrkje
25.12.2017
Kl. 11:00 | Jondal kyrkje
31.12.2017
Kl. 14:30 | Jondal kyrkje
2.01.2018
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar ...