Ønsket artikkel finnes ikke! Vennligst oppdater nettleser eller gå tilbake. (HF,20160314,events,-1,AR).

Det Skjer


23.10.2018
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar
23.10.2018
Kl. 11:00 | Gamleskulen på No...
23.10.2018
Kl. 17:30 | Biblioteket
23.10.2018
Kl. 19:30 | Bedehuset
23.10.2018
Kl. 19:30 | Ungdomshallen
24.10.2018
Kl. 11:30 | Oppmøte ved Spar
24.10.2018
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar
24.10.2018
Kl. Tunstova | 10:30
24.10.2018
Kl. 19:00 | Jonsvoll
24.10.2018
Kl. 9:30 | Kommunestyresalen
24.10.2018
Kl. 9:00 | Rådhuset
25.10.2018
Kl. 16:00 | Sportellet
25.10.2018
Kl. 19:00 | Jondal hotel
25.10.2018
Kl. 18:00 | Bedehuset
25.10.2018
Kl. 17:30 | Norheimsund kyrkje
25.10.2018
Kl. 11:00 | Gamleskulen på No...
25.10.2018
Kl. 11:30 | Holmatun
25.10.2018
Kl. 10:00 | Tunstova
25.10.2018
Kl. 18:00 | Øystese bedehus
26.10.2018
Kl. 20:00 | Festsalen på Kvam...
26.10.2018
Kl. 18:00 | Ungdomshallen
26.10.2018
Kl. 18:00 | Hardanger kulturg...
26.10.2018
Kl. 20:00 | Ungdomshallen
27.10.2018
Kl. 13:00 | Kabuso
28.10.2018
Kl. 18:20 | Grannahuset
28.10.2018
Kl. 11:00 | Øystese kyrkje
28.10.2018
Kl. 11:00 | Strandebarm kyrkje
28.10.2018
Kl. 11:00 | Bedehuset
28.10.2018
Kl. 18:00 | Kvam vidaregåande...
28.10.2018
Kl. 18:00 | Ungdomshallen
29.10.2018
Kl. 18:00 | Haugatun
29.10.2018
Kl. 09:00 | Kvam rådhus
29.10.2018
Kl. 10:00 | Tunstova
30.10.2018
Kl. 09:00 | Kvam rådhus
30.10.2018
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar
30.10.2018
Kl. 11:00 | Gamleskulen på No...
30.10.2018
Kl. 17:30 | Biblioteket
30.10.2018
Kl. 20:00 | Sakristiet i Ålvi...
31.10.2018
Kl. 16:00 | Kommunestyresalen
31.10.2018
Kl. 09:00 | Kvam rådhus
31.10.2018
Kl. 14:00 | Sportellet
31.10.2018
Kl. 11:30 | Oppmøte ved Spar
31.10.2018
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar
1.11.2018
Kl. 19:00 | Kafé kraftstasjonen
1.11.2018
Kl. 10:00 | Grannehjelpa
2.11.2018
Kl. 20:00 | Gymnaset
2.11.2018
Kl. 19:30 | Ålvik kyrkje
2.11.2018
Kl. 19:30 | Ålvik kyrkje
4.11.2018
Kl. 11:00 | Vikøy kyrkje
4.11.2018
Kl. 11:00 | Ålvik kyrkje
4.11.2018
Kl. 17:00 | Øystese kyrkje
4.11.2018
Kl. 15:00 | Jondal kyrkje
6.11.2018
Kl. 19:00 | Øystese kyrkje
6.11.2018
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar
6.11.2018
Kl. 11:00 | Gamleskulen på No...
6.11.2018
Kl. 17:30 | Biblioteket
6.11.2018
Kl. 19:30 | Ungdomshallen
6.11.2018
Kl. 16:00 | Kyrkja
7.11.2018
Kl. 11:00 | Oppmøte ved Spar
7.11.2018
Kl. 11:30 | Oppmøte ved Spar
7.11.2018
Kl. 11:00 | Øystese kyrkje
8.11.2018
Kl. 19:00 | Jondal hotel
8.11.2018
Kl. 18:00 | Bedehuset
8.11.2018
Kl. 11:00 | Gamleskulen på No...
9.11.2018
Kl. 20:30 | Ålvik kyrkje
9.11.2018
Kl. 20:00 | Gymnaset
10.11.2018
Kl. 17:30 | Nordahl Bruns gt. 22
11.11.2018
Kl. 18:20 | Grannahuset
11.11.2018
Kl. 19:00 | Norheimsund kyrkje
11.11.2018
Kl. 18:00 | Kabuso
11.11.2018
Kl. 11:00 | Strandebarm kyrkje
13.11.2018
Kl. 16:00 | Kvam rådhus
14.11.2018
Kl. 14:00 | Sportellet
15.11.2018
Kl. 19:00 | Kafé kraftstasjonen
16.11.2018
Kl. 20:00 | Gymnaset
17.11.2018
Kl. 14:00 | Kabuso
17.11.2018
Kl. 12:00 | Kabuso
18.11.2018
Kl. 11:00 | Norheimsund kyrkje
18.11.2018
Kl. 11:00 | Jondal kyrkje
18.11.2018
Bergstø grendehus
19.11.2018
Kl. 14:00 | Kommunestyresalen
20.11.2018
Kl. 19:00 | Grannehallen
20.11.2018
Kl. 19:30 | Ungdomshallen
20.11.2018
Kl. 19:00 | Ålvik kyrkje
21.11.2018
Kl. 19:00 | Øystese kyrkje
22.11.2018
Kl. 16:00 | Sportellet
22.11.2018
Kl. 19:00 | Jondal hotel
23.11.2018
Kl. 20:00 | Gymnaset
25.11.2018
Kl. 18:20 | Grannahuset
25.11.2018
Kl. 15:00 | Kabuso
25.11.2018
Kl. 11:00 | Strandebarm kyrkje
25.11.2018
Kl. 11:00 | Øystese kyrkje
27.11.2018
Kl. 09:00 | Kvam rådhus
27.11.2018
Kl. 20:00 | Sakristiet i Ålvi...
28.11.2018
Kl. 09:00 | Kommunestyresalen
28.11.2018
Kl. 9:00 | Kvam rådhus
28.11.2018
Kl. 14:00 | Sportellet
28.11.2018
Kl. 19:00 | Øystese kyrkje
29.11.2018
Kl. 19:00 | Kafé kraftstasjonen
29.11.2018
Kl. 11:00 | Kyrkjelydssalen i...