16. Juli 2018

Vi må gjøre en ekstra innsats for drikkevannet og oppdrettsfisken

– For mange oppdrettslaks blir syke, skadet eller dør i løpet av produksjonssyklusen. Det kan ikke fortsette, skriv Harald Gjein, administrerande direktør i Mattilsynet.


15. Juli 2018

Takk


10. Juli 2018

På stødig grunn

– Det er mykje positivt som vil skje i Øystese no frametter sommar og vinter, skriv Lars Froestad.


07. Juli 2018

– Kan ein ikkje ta eit nei for eit nei?

«Hardingane var så dyktige til å protestera mot arrogansen til makta då det galdt «monstermastene». Øysteseelva er visst heilt ubetydeleg,» skriv Måns Johnson.


03. Juli 2018

Innspill til Kvam herad sin arealplan

– Både kommunen og andre var sterkt engasjert mot «monstermaster» da linjen Sima–Samnanger ble bygget, det er ønsket at Kvam herad ser samme verdi av en urørt område rundt Kvamsøy, skriv Anders Geertsen.


29. Juni 2018

Ny Strandebarmheim på Tangerås

– Det er på Tangerås moglegheitene for utvikling ligg, skriv Hallgeir Aase.


27. Juni 2018

Me ynskjer ei ekte miljøreform i oppdrettsnæringa

– Noreg treng ei reform som erkjenner at det er ein grunnleggjande forskjell på verdien av levande natur, og verdien av ei industribasert, kunstig oppdrettsnæring, skriv Heidi Richardson (MDG).


26. Juni 2018

Ei framtid med akvakultur – og husk høyringsfrist 30. juni!

– Å ta i bruk arealet ved Kvamsøy til oppdrett, er oppsiktsvekkjande meiningslaust, skriv Kari Mostad (MDG).


22. Juni 2018

Eit realistisk tunnelval for Hardanger

– Ein kort tunnel vil gjera livet enklare for dei fleste, skriv innleggsforfattarane.


19. Juni 2018

Fisk og fakta

– Det vert skrive lite som talar for oppdrettsnæringa, noko eg tenkjer er synd. Alle saker har to sider, skriv Tiril Eiken i dette lesarinnlegget.


19. Juni 2018

Skammeleg – endå ein gong!

– Diskriminering retta mot dei mindre høglydte i samfunnet skal ein ikkje godta, skriv Tor E. Thorsen.


17. Juni 2018

– Psykisk helse er underprioritert

– Du skal i mange tilfelle vere heldig for å få tilgang til psykolog når du treng det, med mindre du har godt med pengar, skriv Britt Helle, leiar i Mental Helse Kvam.