19. juni 2018

Fisk og fakta

– Det vert skrive lite som talar for oppdrettsnæringa, noko eg tenkjer er synd. Alle saker har to sider, skriv Tiril Eiken i dette lesarinnlegget.


19. Juni 2018

Skammeleg – endå ein gong!

– Diskriminering retta mot dei mindre høglydte i samfunnet skal ein ikkje godta, skriv Tor E. Thorsen.


17. Juni 2018

– Psykisk helse er underprioritert

– Du skal i mange tilfelle vere heldig for å få tilgang til psykolog når du treng det, med mindre du har godt med pengar, skriv Britt Helle, leiar i Mental Helse Kvam.


10. Juni 2018

Kvamsøy og oppdrett

– Jeg håper at lokalpolitikerne for en gangs skyld evner å prioritere rekreasjon og miljø fremfor næringslivets ønsker, skriv Karsten Mæhl.


08. Juni 2018

Kunnskap eller mangel på kunnskap om oppdrett og kommuneplanen

– Skal industrien vekse vidare, må det stillast liknande krav som andre bransjar etterlever, skriv Klaus Rasmussen og Oddvar Soldal i Naturvernforbundet.


06. Juni 2018

Nynorskelevar treng lærarar som kan nynorsk

Alle lærarar er språklærarar, same kva fag dei underviser i, meiner Fredrik Hope, leiar i Norsk Målungdom.


01. Juni 2018

Ikkje bygg ned delar av Akkjerhaugen!

– Politikarane vart førte bak ljoset, meiner Bård, Olaug og Trygve Kråkevik.


31. Mai 2018

Alt for badet, Hardangerbadet

Eit dikt av Lars Soldal.


30. Mai 2018

KrF, Lingalaks og Kvamsøy

– Dersom KrF ikkje ser at det er utslepp av fôr, avføring i store mengder frå sjøgrisen og anna forureining som er problemet med oppdrett, bør dei ta seg eit kurs der slik forureining er tema, skriv Jostein Rønhovde.


29. Mai 2018

Kvamskogen – over eller under?

– Tunnel til Samnanger er meir framtidsretta for alle, meiner Frode Nygård (Frp).


25. Mai 2018

– Forholda for syklande er ikkje tilfredsstillande

Ordførar Jostein Ljones (Sp) svarar Johnny Roy Knudsen om gang- og sykkelvegen i Vangdalsberget.


18. Mai 2018

Kulturpolitikk takk!

– Kvar er det blitt av dei politiske visjonane og engasjementet for kultur?


16. Mai 2018

Kvam – den beste skulebygda!

«I min naivitet hadde jeg tenkt at næringssjefen var en del av heiagjengen vår», skreiv Framnes-lærar Jeanine Heide i eit lesarinnegg i HF. No svarar Jan Tjosås.


15. Mai 2018

Arealplanen er god og framtidsretta

Herleif Tveit (Sp) tek avstand frå kritikken frå MDG og Naturvernforbundet i dette lesarinnlegget.