10. Oktober 2018

– Senterpartiet jobbar for den vidaregåande skulen i Kvam

– Arbeidslivet og lokalsamfunna i Kvam no og i framtida vil vere avhengige av at det finst vidaregåande skuletilbod både innanfor studieførebuande retningar og yrkesfag, skriv Jostein Ljones og Alexander Fosse Andersen.


29. September 2018

Lokalt laga mat til eldre i Kvam – Strandebarmheimen

– Det synest lite framtenkt ikkje å planleggja og byggja eit hovudkjøken i den nye aldersheimen, skriv ei rekkje organisasjonar.


25. September 2018

Auka satsing på produksjonsskular

– Det er viktig at ungdomar som er i ferd med å droppe ut av skulen, får hjelp til å få motivasjonen attende og opplever meistring i kvardagen, skriv Alexander Fosse Andersen (Sp), nestleiar i opplærings- og helseutvalet i Hordaland fylkeskommune.


06. September 2018

Samlokalisering av vidaregåande skule i Kvam

– Uttalen til Berdal har skapt usikkerheit og uro hos elevar, lærarar og bygdefolk, skriv Kristi Opsanger.


05. September 2018

Kultur som drivkraft for turisme

– Det er ikke sånn at alle har lyst til å tilbringe ferien i storslagen natur, skriv kulturminister Trine Skei Grande og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.


04. September 2018

Kampen om virkeligheten i Jondal kommune

Her synes det å være på sin plass å korrigere den virkeligheten som sterke krefter så langt har lyktes med å vinne frem med, skriv advokat Birthe M. Eriksen.