22. april 2018

Bad deg glad!


20. April 2018

Tanker fra en Framneslærer på søndagstilsyn – åpent brev til leder for næring i Kvam herad

«Mener du virkelig at vi har ansvar for hvor mange som søker seg til Kvam vidaregåande skule?» spør Jeanine Heide.


10. April 2018

Overvakinga som gir grunn til uro

Om lakseindustrien sin trong for å skape sitt eige verdsbilete og forsøket på privatisering av forvaltinga av felles ressursar.


10. April 2018

Kva meiner ordføraren eigentleg?

«Skal det leggjast fram som at ein satsar på Ålvik når det som skjedde, eigentleg berre var at heradet valde den lettaste utvegen for å bøta på sine eigne forsømingssynder?» spør Liv Turid Lofthus.