23. september 2017

Samlast om bad

Måndag skal partane som samarbeider for å realisera i Hardangerbadet i Øystese, møtast til styringsgruppemøte.


23. September 2017

Klassisk konflikt nærmar seg endeleg avgjerd etter runddans: Friluftsliv mot privatliv i Tørvikbygd

Allmenne mot private interesser. Nabo mot nabo. Fylkesmann mot politikarar. Tysdag kjem ei byggjesak full av motsetningar på det politiske bordet nok ein gong.


22. September 2017

Rungande nei til nistearbeid

109 av 116 foreldra som har svara, ynskjer at barnehagane skal servera mat. Dei får truleg ynsket oppfylt.


22. September 2017

– Nei til Hardanger, ja til Kvam v.g.s.

Fylkespolitikarane vil ikkje at den nye skulen i Kvam skal heita Hardanger vidaregåande skule.


21. September 2017

Set foten ned for oppdrett

Kvam Sp får ikkje gjennomslag for store oppdrettsområde sentralt i Kvam. Tvert om vert alt sjøareal innom lina Aksnes–Kvamsøy–Steinstø truleg definert som landskapsområde.


20. September 2017

Ikkje nøgd med skilting under ritt

linga@hf.no

Ein eldre mann er misnøgd med informasjonen om flytting av busshaldeplassen til skuleområdet under Bergen–Voss.

Sigbjørn Linga


19. September 2017

Bos går som før enn så lenge

Avfallshenting i Kvam går som før inntil vidare, trass konkurs i RenoNorden.


19. September 2017

Spretta sjampanjen for nye barnehagar

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

I Strandebarm var både born, duer, bygdefolk, korpsmusikantar og talarar inviterte til opning laurdag.


18. September 2017

– Kjøp industribygget på Mo!

Industribygget på Mo bør kjøpast av Kvam herad, meiner H og KrF i Kvam, som trass inngått byggjekontrakt ikkje har gjeve opp kampen mot tilbygget ved rådhuset.


16. September 2017

Gjev gammalt hus nytt liv

Det har vorte mykje tømring på tømrar Heine Dalatun siste året. Etter arbeidsdagar fylt med tømring har kveldane gått med til å pussa opp eit gammalt hus i Øystese.


15. September 2017

Held fram på ubestemt tid

17. september skulle A2G logistikk AS overta middagsleveringa til Kvam herad. Datoen nærmar seg litt for fort.


15. September 2017

Legg pengar i potten

I år vert det gjævare enn nokon gong å få eldsjelprisen i Kvam.


15. September 2017

Grønt lys for vegarbeid i Øystese

Arbeidet med betre vegfundament ved Stronda i Øystese er i gang.


12. September 2017

Sp vart valvinnaren i Kvam og Jondal

Det vart ikkje regjeringsmakt på Sp, men sentraliseringsfrykta i Hardanger gjer at ordførarane i Kvam og Jondal likevel kan jubla.


12. September 2017

Hardangerbadet må leita meir

Hardangerbadet bør få halvannan million i tilskot til regional utvikling. Dermed manglar enno pengar til den kommunale delen av prosjektet.


11. September 2017

Motorsykkelulukke i Kvam

Ei motorsykkelulukke hende i kveld mellom Steinstø og Ytre Ålvik.


10. September 2017

Internasjonalt besøk på Spildegarden

17 personar frå fire europeiske «matbyar» kom til Hardanger for å få inspirasjon måndag.