19. Februar 2019

Saknar mat-oppfølging

Arne Sandven (KrF) vil ha fortgang i oppfølging av fleire vedtak om matservering i helse og omsorg.


18. Februar 2019

– Vurder nedlegging av politisk utval!

Nærings-, plan- og bygningsutvalet (NPB) får mindre og mindre å gjera. Bør det skrinleggjast?


18. Februar 2019

Undrande til oppdrettsprosess

Kvifor spør ikkje Kvam herad Fylkesmannen om hjelp med utvikling av akvakulturområde, i staden for å bruka pengar på konsulenthjelp?


18. Februar 2019

Hardanger sett utanfrå: Fruktig og rasfarleg

Fjell, fjord og frukt er ord bergensarane assosierer med Hardanger.


16. Februar 2019

Von om sjøsport i 2020

Snart byrjar arbeidet med å reisa sjøaktivitetssenteret i Strandebarm.


16. Februar 2019

– Nullvisjonen kan bli eit mål

Færre unge vert skadde i trafikken. Kjell Magne Seim frå Norheimsund skal arbeida for å få talet nærare null.


15. Februar 2019

Brann i Strandebarm er under kontroll

Ein uthusbrann i Strandebarm nær ein einebustad er no under kontroll, melder 110 Hordaland på Twitter.


08. Februar 2019

Øystesevassdraget vert snart verna: Kan finna fram mjøl og egg

12. mars kan vernet av Øystesevassdraget verta vedteke av Stortinget. Kakefest er allereie varsla.


15. Februar 2019

Inviterer til båtspleiselag

Vil næringslivet i Hardanger ha turistbåt,må det vera med og finansiera tilbodet. Men korleis bør fordelinga vera?


14. Februar 2019

Sklei av vegen


14. Februar 2019

Berre røyk i Ålvik

Naudetatane rykte torsdag morgon ut til røykutvikling ved ein omn på smelteverket i Ålvik.


14. Februar 2019

Håpar at dialog kan løysa vegfloke

Kvemmingane håpar å få Fylkesmannen i tale for å drøfta gang- og sykkelveg på Kvamskogen.


12. Februar 2019

Får kritikk for kommunal handtering av hjorteplan

Ytre Hardangerfjord vest bestandsplanområde vert ikkje godkjent. Planen stettar ikkje krava og verkar forhasta.