18. november 2017

Då Inge datt på klaken, var han glad huset var tilpassa

Marie Elisabeth Skutlaberg meiner fleire godt vaksne bør tenkja på korleis det er å verta gamal i huset dei bur i.


16. November 2017

Sprengjer nær born


16. November 2017

Låser døra for demente – meiner reglar vert følgde

– Korleis kan ein gi demente i Kvam ein betre kvardag?


14. November 2017

Seier nei til pengar til fylling ved Hardangerbadet

Skal det løyvast pengar til fylling i sjøen ved Hardangerbadet, må politikarane ta initiativet.


14. November 2017

Brann i bustad i Øystese

Fire personar måtte evakuera heimen sin i natt. To kjæledyr mista livet.


13. November 2017

Mot «Hardanger-kupp», for Vestlandet som fylkesnamn

Fylkespolitikarane ville ikkje gi den nye vidaregåande skulen i Kvam namnet «Hardanger» sidan skulen er éin av fleire i Hardanger. Men når Hordaland og Sogn og Fjordane skal slå seg saman, vil dei kalla det nye fylket Vestlandet.


10. November 2017

Sprang for å hjelpa Nepal

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

Framnesruss støttar organisasjonen Himalpartner gjennom årets misjonsprosjekt. Laurdag sprang skuleelevane inn 823.845 kroner til arbeid med mental helse i Nepal.


08. November 2017

– Kutt skatt!


07. November 2017

– E-avis skal vera på plass fredag

E-avisa til HF er enno ute av drift, men skal vera tilgjengeleg att fredag, seier dagleg leiar.


06. November 2017

Legekontor-avgjerd rett før jul

Lagnaden til legekontoret i Ålvik vert ikkje avgjord i november.


05. November 2017

Satsar på at kommunen vil ta fyllingsrekninga

Hardangerbadet AS reknar med at rådmannen skal ta ei ikkje budsjettert rekning på kanskje 15 millionar kroner for utfylling i sjøen.


04. November 2017

Feirar kjøkken med festmiddag

Gamle og ærverdige Haugatun har fått splitter nytt kjøkken.

Laurdag skal det feirast med ein durabeleg fest.


03. November 2017

Spent på lobbyregisteret

Korleis skal lobbyregisteret fungera i praksis? undrar fleire politikarar.


02. November 2017

Kvam herad vil innføra enkel nettilgang og klart språk

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Sørviserklæringane som skisserer kva tenester og tenestenivå kvemmingane har krav på, er nesten på håret 16 år gamle. Eldre vert dei truleg heller ikkje.


01. November 2017

Byggjestart både her og der

Kvemmingane kan gle eller ergra seg over at bygging av både nytt hovudreinseanlegg og Kvam familie- og læringssenter er i gang.