13. Juni 2018

Opna kulturgalleriet med sommarkonsert

Etter to år med stille er det igjen søte tonar i Hardanger kulturgalleri.


13. Juni 2018

– Starten har ikkje vore galen

Herand landhandleri opna dørene tidleg i mai. Godt vêr har vore med på å gje butikken ein god start.


13. Juni 2018

Får pengar til å følga folkemusikkdraumen

Embla Forthun Guntveit (19) frå Jondal er ei av hundre som fekk Draumestipendet i år.


12. Juni 2018

Samla 127 store veteranar – Sjå biletserie

Då Hardangertreffet for veteranlastebilar vart for stort for Odda, tok eldsjeler i Jondal opp tråden.


04. Juni 2018

Kritisk til framgangsmåte i tildelingsprosess

Elin Eide (H) trur fleire kunne vore interesserte i å driva sørvisbygget på kaien i Jondal.


02. Juni 2018

Syr skreddarsydde bunader

Ein skreddar frå Thailand skal syta for at det framleis vert produsert hardangerbunader i Jondal.


01. Juni 2018

Tolka politiske signal som støtte til å driva badehus

Ordførar Jon Larsgard (Sp) meiner politiske signal gav han ryggdekning for å forplikta kommunen økonomisk til å driva badehuset i Vik.


28. Mai 2018

Sa nei til bryggje, men tillèt badehus utan dispensasjon

Jondal kommune har teke på seg å driva eit badehus ved Akkjerhaugen hotell. Avtalen vart inngått lenge etter at han vart nytta som argument for å sleppa ei dispensasjonssak.


23. Mai 2018

– 290 bygg kan vera truga i Jondal

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Jondal kommune har fått statleg tilskot til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Fleire hundre bygg kan vera utsette i ekstremt vêr.