15. November 2017

– Kvernuri er ovleg viktig

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Dersom Hardangerskifer AS får utvida steinbrotet i Kvernuri på Solesnes, kan verksemda vera sikra drift i ytterlegare 50–100 år. Skjer det ikkje, er levetida avgrensa til åtte–ti år, hevdar Hardangerskifer AS.


07. November 2017

Vil ha rask avgjerd om ny idrettshall

Kommunen bør byggja ein idrettshall på 20 gonger 32 meter, altså det minste alternativet, meiner rådmannen i Jondal.


25. Oktober 2017

Jondal blant dei 50 rausaste kommunane

176 bøsseberarar i Kvam og 19 i Jondal var i sving under TV-aksjonen for å gjera verda litt betre.


18. Oktober 2017

Kommunetoppane feira naust, men hadde ikkje søkt om løyve

Kommunen korkje nabovarsla eller søkte om utviding og bruksendring av kyrkjebåtnaustet i Jondal.


16. Oktober 2017

Ønsker skriftleg reinvasking frå rykte

Eit brev frå landsbylos Sigrid Brattabø Handegard sette fart i debatten om revisjonsgranskingane i Jondal.


30. September 2017

Engasjement for butikk i Herand

Butikken i Herand gjekk konkurs i sommar. Landhandelmann Ove-Henning Bjørsvik kan verta redninga.


23. September 2017

Fortel om innsats for butikk

Måndag vert det folkemøte i Herand kulturhus i regi av det lokale bygdelaget.


20. September 2017

Meir helgearbeid, meir løn i Jondal

Tilsette i helse og omsorg i Jondal kan få auka betaling dersom dei vil arbeida oftare enn kvar tredje helg.


15. September 2017

Ynskjer kart i større målestokk når kurs for los skal stakast ut

Politikarane vil ikkje utan vidare betala for ei privat deltidsstilling som landsbylos. Dei krev betre utgreiing av losoppgåvene.


12. September 2017

Sp vart valvinnaren i Kvam og Jondal

Det vart ikkje regjeringsmakt på Sp, men sentraliseringsfrykta i Hardanger gjer at ordførarane i Kvam og Jondal likevel kan jubla.


11. September 2017

Vil ha miljøarbeidar i sving snarast

For å sikra god oppfølging av flyktningane, treng Jondal ein miljøarbeidar i full stilling med det same.


10. September 2017

Skal visa seg fram i nytt naust

Tidlegare har kyrkjebåten i Jondal overvintra i ein kommunal garasje. Denne hausten flyttar båten inn i eit nyrenovert naust ved båthamna.


09. September 2017

Rustar til kamp om Jondal-lesarane

Ny kommunestruktur vil føra til kamp om om avislesarane i Jondal. Hordaland Folkeblad har ikkje tenkt å gje frå seg lesarar utan sverdslag.


08. September 2017

– Flytt los til privat selskap!

Landsbylosstillinga bør privatiserast, men framleis finansierast av det offentlege, meiner rådmannen.


29. August 2017

Butikken i Herand vert historie

Innehavaren varslar opphøyrssal denne veka.


25. August 2017

Herand kan mista nærbutikken

Herand landhandel AS skal i skifteretten måndag.


09. August 2017

Rektor med hjarta for medmenneske

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Som eldst i ein syskenflokk på fem er Sarah Marie Røstbø van til å ta ansvar. Til hausten er flokken utvida til elevar og tilsette ved Jondal skule når ho for fyrste gong kan kalla seg rektor.