18. juli 2017

Motorsykkel av vegen


11. Juli 2017

Færre flyktar til Jondal

Jondal kommune skal ta mot færre flyktningar enn det som tidlegare er vedteke. Rådmannen lovar at ressursbruken skal på det politiske bordet i haust.


07. Juli 2017

Isdal får jobben

Kommunestyret i Jondal har følgt tilrådinga til arbeidsgruppa og vald Reidar Isdal som ny rådmann.


05. Juli 2017

Enkel sjekk avdekte brot på grunnleggjande køyrereglar

Brot på reglar om innkjøp, arkiv og habilitet er avdekte i Jondal kommune. Rådet frå revisjonen er enkelt og greitt å både læra og følgja reglane.


02. Juli 2017

Isdal kan rykkja opp

Økonomisjef Reidar Isdal vert truleg rådmann i Jondal.


25. Juni 2017

Vil leiga inn hjelp til kommunesamanslåinga

Kven skal verta prosjektleiar for nye Ullensvang kommune? Det var tusenkronersspørsmålet. Fellesnemnda valde å ringa ein venn.


20. Juni 2017

Grønt lys for tvangsekteskap

Hardangerbadet får jondalshjelp. Dei mest kritiske røystene til samarbeidet dukka opp i Kvam.


15. Juni 2017

Investerer stort i Jondal

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Jondal får eit nytt hotell og konferansesenter i Vik når jondøling Conrad Hansen lèt Acos Invest AS gå inn i prosjektet med fleire titals millionar kroner.


14. Juni 2017

Liv i leiren

Lidvard Sandven

redaksjon@hf.no

I helga arrangerte Luren 4H aspirantleir for born i Hardanger i staden for å reisa på krinsleir. Det gjekk slag i slag for dei 86 deltakarane.


13. Juni 2017

Fann avvik, men vil ikkje offentleggjera dei

Kontrollutvalssekretariatet vil ikkje offentleggjera revisjonsnotat som avdekkjer avvik frå reglar for habilitet, innkjøp, arkivering og tilsetjing.


12. Juni 2017

Ynskjer reglar for vasskuterkøyring

Vasskuterdebatten er i gang i både Jondal og Kvam.


09. Juni 2017

Store tankar på liten stad

75 personar frå land over heile verda freistar peika ut vegen til ei ny framtid i Jondal.


30. Mai 2017

Så samlast me i Kinsarvik

I dag samlast politikarar i Ullensvang, Jondal og Odda for å setja i gang samanslåinga for fullt.