23. oktober 2018

Kvemmingar gav 409.742 kroner til TV-aksjonen

Kvar kvemming gav i snitt 48,46 kroner. Jondølingane gav 77,87 kroner i snitt.


18. Oktober 2018

Snart klart for første plask

Ventetida går mot slutten for badelystne jondølingar. Allereie neste veke kan truleg dei første badarane

stupa i eit nyoppussa basseng.


16. Oktober 2018

Opna slusene i Haugafossen

Mengda med straum produsert i Jondal gjorde eit byks fredag. Nye kraftverket i Haugafossen vart sett i drift.


14. Oktober 2018

Jon Larsgard: – Landsbystatus gjev oss merksemd

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Jondal sin status som nasjonalparklandsby er viktig, trur ordførar Jon Larsgard (Sp).


12. Oktober 2018

Dagleg leiar i Folgefonnsenteret seier opp

Styreleiar viser til økonomiske utfordringar.


04. Oktober 2018

Kastar seg over skuleutbygging

I staden for å granska arbeidsmiljøet vil kontrollutvalet sjå nærare på skuleprosjektet – medan det går føre seg.


04. Oktober 2018

Vindmøller i fjellet aktuelle i Kvam og Jondal

Kommunar og naturvernorganisasjonar kan like godt springa på biblioteket og låna Don Quijote fyrst som sist.


30. September 2018

Elin Eide vert jondalstopp i H

Elin Eide vert truleg ein av fire kumulerte på vallista til Ullensvang Høgre.


27. September 2018

Legg lista litt høgare på Jondal skule

Rådmann Reidar Isdal la seg flat for reknefeilen som førte til ein altfor låg skulekostnad.


27. September 2018

Meiner mykje bråk kunne vore avverga i Jondal

«Frifinninga» av dei korrupsjonsskulda fekk full tillit. Politikarane løyvde ikkje seg sjølve det same skotsmålet.


26. September 2018

– Truverd og omdøme er viktig

Om ein ordførar er eller har vore involvert i ei varslingssak, bør han ikkje involverast i handteringa til kontrollutvalet av saka.