23. september 2017

Fortel om innsats for butikk

Måndag vert det folkemøte i Herand kulturhus i regi av det lokale bygdelaget.


20. September 2017

Meir helgearbeid, meir løn i Jondal

Tilsette i helse og omsorg i Jondal kan få auka betaling dersom dei vil arbeida oftare enn kvar tredje helg.


15. September 2017

Ynskjer kart i større målestokk når kurs for los skal stakast ut

Politikarane vil ikkje utan vidare betala for ei privat deltidsstilling som landsbylos. Dei krev betre utgreiing av losoppgåvene.


12. September 2017

Sp vart valvinnaren i Kvam og Jondal

Det vart ikkje regjeringsmakt på Sp, men sentraliseringsfrykta i Hardanger gjer at ordførarane i Kvam og Jondal likevel kan jubla.


11. September 2017

Vil ha miljøarbeidar i sving snarast

For å sikra god oppfølging av flyktningane, treng Jondal ein miljøarbeidar i full stilling med det same.


10. September 2017

Skal visa seg fram i nytt naust

Tidlegare har kyrkjebåten i Jondal overvintra i ein kommunal garasje. Denne hausten flyttar båten inn i eit nyrenovert naust ved båthamna.


09. September 2017

Rustar til kamp om Jondal-lesarane

Ny kommunestruktur vil føra til kamp om om avislesarane i Jondal. Hordaland Folkeblad har ikkje tenkt å gje frå seg lesarar utan sverdslag.


08. September 2017

– Flytt los til privat selskap!

Landsbylosstillinga bør privatiserast, men framleis finansierast av det offentlege, meiner rådmannen.


29. August 2017

Butikken i Herand vert historie

Innehavaren varslar opphøyrssal denne veka.


25. August 2017

Herand kan mista nærbutikken

Herand landhandel AS skal i skifteretten måndag.


09. August 2017

Rektor med hjarta for medmenneske

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Som eldst i ein syskenflokk på fem er Sarah Marie Røstbø van til å ta ansvar. Til hausten er flokken utvida til elevar og tilsette ved Jondal skule når ho for fyrste gong kan kalla seg rektor.


01. August 2017

Fann trygg hamn i Jondal

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

I ei leilegheit i sentrum av Jondal bur ein familie på tre. I bagasjen har dei krig, flukt og redsle. No er dei stolte jondølingar og takksame for alt bygda og landet har gjeve dei.


30. Juli 2017

Ferjekaos i Jondal

Om lag to timar måtte reisande rekna med å venta for å koma seg med ferja frå Jondal i kveld.


28. Juli 2017

Må overvaka etter rømming i Jondal

Lakserømming i Jondal tvingar Bremnes Seashore AS til å overvaka 18 elvar.


26. Juli 2017

Klappa og klare for skyttarfest

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Fredag brakar det bokstavleg tala laus i Førde. HF har snakka med fire unge skyttarar, ein frå kvart skyttarlag i Kvam og Jondal, som set kursen mot årets høgdepunkt i skytekrinsar: Landsskyttarstemnet.


18. Juli 2017

Motorsykkel av vegen


11. Juli 2017

Færre flyktar til Jondal

Jondal kommune skal ta mot færre flyktningar enn det som tidlegare er vedteke. Rådmannen lovar at ressursbruken skal på det politiske bordet i haust.