22. april 2018

Seier nei til sundagsope

Plan- og driftsutvalet går mot tilrådinga til rådmannen.


21. April 2018

Vil redusera lengda på reiselivsnamn

Visit Hardangerfjord AS vert truleg det nye namnet på det regionale reiselivsselskapet.


21. April 2018

Tilrår innestemme i Jondal

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Det er ofte bråkete i barnehagar. I Jondal barnehage ikkje berre opplevast støyen som plagsam i nokre rom, han er påviseleg over gjeldande maksimumsgrense. Dette går fram av ein rapport frå Bedriftshelseteneste 1.


19. April 2018

Vil støtta fortau i både Øystese og Jondal

Fortau til busslomma ved Sætveithagen i Jondal. Endå meir snaks for mjuke trafikantar ved Øysteseheimen.


15. April 2018

Samlar gode krefter i Vik

Aktivitetsområdet i Vik fortener ei skikkeleg oppgradering med mellom anna badstove, rutsjebanar og leikeapparat.


11. April 2018

– Frivillig arbeid handlar om samhald

Korleis rekrutterer ein folk til styre og til lag når det er 17 innbyggarar per lag og organisasjon i Jondal?


10. April 2018

Sundagsope-saka i Jondal: Rådmann tek ikkje sterk motstand til følgje

Trass unisone protestar i høyringa meiner rådmannen at Jondal bør freista få sundagsopne daglegvarebutikkar.


01. April 2018

Laga bråk i Jondal

Framferda til ein ung mann i Jondal førte til politiutrykking til Jondal påskeaftan.


27. Mars 2018

Kva skjer i påsken?

Konsert, trerettars middag, bingo og forkynning. Kvam og Jondal har litt av kvart å by på i påsken.


27. Mars 2018

Slutt på politikontor i Jondal

– Eg kjem til å sakna jondølingane. Kontakten med dei har vore fantastisk god, seier politioverbetjent Øystein Torsnes.


23. Mars 2018

Sundagsopne butikkar i Jondal: Høyringsfristen er i dag

I 2013 vart sundagsopne butikkar avvist av kommunestyrefleirtalet. Då saka kom opp att, tok ingen parti til motmæle.


15. Mars 2018

Jondal følgde best med

Sjuandeklassingane i Jondal har lært at det lønar seg å lesa aviser.