17. august 2018

For travel i Jondal


12. August 2018

Private omsyn i Jondal stoppar i statleg nålauga

Jondal kommune legg vekt på trong for større plass i dispensasjonssaker. Den slags får ikkje passera hjå Fylkesmannen


28. Juli 2018

Varme til både glede og bry

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Høge temperaturar og snø er som kjent ikkje ein enkel kombinasjon. Det har merkast ekstra godt på Folgefonna i år.


22. Juli 2018

Ny varslingssak i vinter

Det dukka i vinter opp ei ny varslingssak i Jondal, stadfestar rådmann Reidar Isdal og ordførar Larsgard.


20. Juli 2018

Kallar syndarar inn på teppet

Rådmann Reidar Isdal varslar samtalar med tilsette som etter hans syn har vore med på å skapa ein situasjon til skade for einskildpersonar og arbeidsmiljøet.


18. Juli 2018

Reinvaskande rapport skapar ny splid i Jondal

Ein advokatrapport reinvaskar ordføraren, eksrådmannen og tre i administrasjonen i Jondal kommune for ei rekkje sterke påstandar i eit varsel. Varslaren meiner ho er utsett for systematisk gjengjelding og at rapporten har manglar i innhald og metode.


15. Juli 2018

Bana veg med dugnadsånd

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Sola glimtar fram gjennom ospeblada, fuglane kvitrar og fjorden synest i panorama bak trea. Eldsjeler og fem hundre timar dugnadsarbeid har gjort turløypa mellom Selsvik og Nysund til røyndom.


29. Juni 2018

Legevaktprosjekt møtte skepsis i Jondal

Legevaktsjef Silje Longva Todnem tilbakeviste påstandar om at legevakta i Odda vert svekt i pilotprosjektet.


07. Juli 2018

– Eg gjer det for bygda, ikkje for meg sjølv

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Tett tak og bygg i rute vart feira på terrassen på Akkjarhaugen Hotell onsdag.


05. Juli 2018

– Me fekk ikkje svar innan fristen

Acos Invest AS meiner manglande svar på søknaden i praksis godkjende «badehuset» ved hotellet i Vik.


28. Juni 2018

Nektar å svara på spørsmål om badehus

Rådmannen i Jondal vil ikkje svara på spørsmål frå HF om byggjesakshandsaminga av badehuset ved hotellet i Vik i Jondal. Grunngjevinga er at saka er send til Fylkesmannen for avgjerd.