20. januar 2018

Varmt, vått og ekstremt

Det var våtare og varmare enn vanleg i desember. Månaden hadde også to tilfelle av ekstremvêr.


18. Januar 2018

Vil bruka 28 millionar på nytt velkomstsenter

Det nye velkomstsenteret kan reisa seg ved sommarskisenteret på Folgefonna allereie i år.


09. Januar 2018

Ja til kraftleidning i Jondal

«Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Haugaland Kraft Nett AS og Hardanger Energi Nett AS løyve til å bygge nye 66 (132) kV kraftleidningar i kommunane Kvinnherad og Jondal.»


08. Januar 2018

Ny tunnel mellom gamle tunnelar kan gagna mjuke i Jondal

Ein ny tunnel mellom Nordrepollen og Austrepollen kan kosta 1,2 milliardar kroner. Ny gang- og sykkelveg frå Sætveithagen til Jondal kan verta del av pakken om om bompengeinnkrevjinga i Jondalstunnelen vert utvida.


25. Desember 2017

Formelt klart for ny kommune

Forskrifta om samanslåinga av Jondal, Odda og Ullensvang vart vedteken av regjeringa tysdag, saman med forskrifter for 22 andre samanslåingar.


21. Desember 2017

Redd samanslåing vert overtaking

– Sjølv om me er minst, er det ingen grunn til at me skal stå med lua i handa.


21. Desember 2017

Satsar stort på skule og idrett i Jondal

Det vart ingen dramatikk då kommunestyret i Jondal onsdag vedtok budsjettet for 2018 og økonomiplanen for fire år. Vedtaket inneber ei storstila satsing på skule og idrett.


20. Desember 2017

Sjokkert av jondalsplanar

Ordføraren i Odda fryktar at mange og store investeringar vil svekka handlingsrommet i nye Ullensvang kommune.


14. Desember 2017

Våt og varm november

I november var månadstemperaturen for heile landet 0,4 grader over normalen, medan månadsnedbøren var 120 prosent av normalen.


11. Desember 2017

Symjehall vert dyrare

Vøla av symjehallen i Jondal vert dyrare enn spådd.


10. Desember 2017

Krev info og fart i skulesaka

Etter ei vekes grubling sa jondalspolitikarane ja til både miljøarbeidar og utrykkingsbil. Dei vil dessutan sjå nærare på drifta av sjukeheimen og vita korleis skuleutbygginga skal skje.


07. Desember 2017

Fleire varer og betre plass

Spar Jondal var stengd i to veker i november. Den nyopna butikken gjev kundane ei ny og langt betre handleoppleving, meiner dagleg leiar Olav Eide.


06. Desember 2017

Konsulentar med mange bein å stå på

I 2016 og til no i 2017 er det registrert 10 aksjeselskap og 13 einskildpersonføretak i Jondal, ifølgje einingsregisteret til Brønnøysundregistra. Eitt av dei tilbyr mellom anna skilt, relieff, luktfjerning og skarpe knivar på Kysnesstrand.


05. Desember 2017

– Planlagde investeringar krev vesentleg effektivisering

Onsdag vert dei store investeringane i Jondal, Ullensvang og Odda drøfta igjen.


30. November 2017

Ny runde om losprivatisering

Utvikling av reiselivet i Jondal bør sjåast i lys av samanslåinga med Odda og Ullensvang, meiner Knut Flatebø (Ap). Losstillinga vart heller ikkje på andre forsøket privatisert.


30. November 2017

Vurderer badeplass, bil og miljøarbeidar

Miljøarbeidar til flyktningsektoren, opprusting av badeplassen i Vik og eigen bil til brannutrykking er mellom dei politiske budsjettynska i Jondal.


29. November 2017

– Set spaden i jorda raskt!

Sentrale spørsmål i budsjettdebatten i Jondal er storleiken på idrettshallen og når skuleopprustinga kan koma i gang.