21. Mai 2018

Meiner sugejobb er i dyraste laget

Det kostar rikeleg å suga slam i Kvam, tykkjer Arne Tufteland. Jobben tek om lag 15 minutt, men kostar meir enn 2.000 kroner.


18. Mai 2018

Tok streiken til Grova

– Me føler at me har støtte i folket, seier NRK-journalist Øyvor Bakke frå Herand.


18. Mai 2018

– Ingen krav om flytting

Rådmann Anita Hesthamar avviser at Lingalaks-deltaking i Hardangerbadet føresette oppdretts-ja ved Kvamsøy.


18. Mai 2018

Møtte planinteressentar utan å dokumentera det

Fristen for å koma med innspel var ute for lengst då administrasjonen i vinter møtte fleire planinteressentar etter at formannskapet sende kommuneplanen i retur 27. november.


17. Mai 2018

Støttar nytt velkomstsenter

Jondal kommune løyver ein kvart million årleg til Folgefonna velkomstsenter AS.


17. Mai 2018

Både opplærte og premierte

Kunnskap om pasienttryggleik og ein pris for beste plakat vart utbyttet for dei tilsette i pleie- og omsorgstenestene i Strandebarm som deltok i eit lærenettverk i pasienttryggleik på Voss.


16. Mai 2018

Lang tunnel vil gje svært høge takstar

Politikarane har satsa alt på «Hardangertunnelen», men tunnel frå Steinsdalen til Kvamskogen er det mest realistiske alternativet, meiner Statens vegvesen.


15. Mai 2018

– Lovleg vedtak, men noko knapp grunngjeving

Vedtaket om å lukka døra til debatten om kandidatar til Kvammabadet KF, var ikkje lovstridig, men hovudgrunnen for lukkinga som vart oppgjeven i møtet, held ikkje mål i seg sjølv.


14. Mai 2018

Slagsmål i Norheimsund

Fleire personar barka saman ved Naboen pub.


14. Mai 2018

Sikrar varige arbeidsplassar

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Ingen protesterer lenger mot ein reguleringsplan for Kvernuri på Solesnes. Dermed er grunnlaget for drift av steinbrotet sikra i 50–100 år.


14. Mai 2018

Millionar til bresenteret

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Folgefonnsenteret i Rosendal skriv i ei pressemelding 30. april at det har fått 1,7 millionar kroner i stønad frå Miljødirektoratet til utstillinga i senteret.


13. Mai 2018

Eldre i Jondal får god sørvis

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Papirarbeidet kjem ofte etter den praktiske gjennomføringa av hjelpetiltak for heimebuande eldre i Jondal. Ein forvaltingsrevisjon syner til dømes at jondølingar som regel får tryggleiksalarm dagen etter at dei har søkt.