22. juli 2018

Ny varslingssak i vinter

Det dukka i vinter opp ei ny varslingssak i Jondal, stadfestar rådmann Reidar Isdal og ordførar Larsgard.


21. Juli 2018

Nytt Breidablik med gamal sus

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

I desse dagar skjer det store endringar på Breidablik, livsverket til Bjarne Huse. Der det før var hytte av stein, tak av torv og urørte omgjevnadar, er det no pallar, aggregat, materialar og eit byggverk på veg til å reisa seg.


20. Juli 2018

Kallar syndarar inn på teppet

Rådmann Reidar Isdal varslar samtalar med tilsette som etter hans syn har vore med på å skapa ein situasjon til skade for einskildpersonar og arbeidsmiljøet.


20. Juli 2018

Drøymer om våte dagar

Ikkje alle gler seg over sommarvarmen. Tørka fører til fôrmangel i landbruket. I verste fall kan resultatet verta masseslakt av husdyr.


17. Juli 2018

NJFF: – Kritisk til ny lokalitet

– Lingalaks AS sin base i Hardangerbadet er ikkje eit godt argument for oppdrett ved Kvamsøy.


18. Juli 2018

Reinvaskande rapport skapar ny splid i Jondal

Ein advokatrapport reinvaskar ordføraren, eksrådmannen og tre i administrasjonen i Jondal kommune for ei rekkje sterke påstandar i eit varsel. Varslaren meiner ho er utsett for systematisk gjengjelding og at rapporten har manglar i innhald og metode.


18. Juli 2018

Mange lag ynskjer idrett i Busdalen

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

– I Øystese er det minimalt med område der ein kan vidareutvikle idrettsaktiviteten som finst i dag eller leggja til rette for ny aktivitet, skriv ei rekkje lag og organisasjonar i bygda.


18. Juli 2018

– Forventar tilrettelegging for oppdrett

Eit oppdrettsanlegg ved Kvamsøy vil ikkje vera til ulempe for andre interessentar i fjorden, og vil styrka havbruk og reiseliv, meiner Hans Inge Algrøy, regionsjef i Sjømat Norge.


17. Juli 2018

Ulukkessving i Gravdal: – Livsfarleg for mjuke trafikantar

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

To generasjonar i Gravdal har søkt Statens vegvesen og Kvam herad om nedsett fartsgrense, busskur og veglys i ein sving i Gravdal, utan resultat. No er ei kartlegging i gang.


17. Juli 2018

Varslingssaker i Jondal: Kommunen har bruka nær millionen på advokatar

To rapportar og oppfølging av dei har tilført Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund DA (SBDL) nesten éin million kroner frå Jondal kommune på halvtanna år.