21. mars 2018

Drøftar kor brei semja må vera

Kor samde må hardingane vera for å få ta Voss inn i regionvarmen?


21. Mars 2018

Gjorde alvor av praten – starta eiga bedrift

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Både Harald Brekke og John Asle Lie har lenge visst at det var røyrleggjarfaget som skulle verta deira yrkesveg. 1. februar gjekk dei saman og starta røyrleggjarbedrifta Brekke og Lie VVS AS.


21. Mars 2018

Jaktar på kvamskogpotensialet i ny forstudie

Korleis kan Kvamskogen nå sitt fulle potensial som rekreasjons- og fritidsområde?


20. Mars 2018

Prioriterer dei verste bruene fyrst

Seks kommunale bruer har kritiske skadar, i motsetnad til brua over Dalselvi i Ålvik.


20. Mars 2018

Lothe: – Eg vert berre trist

Notatet frå konstituert rådmann Anita Hesthamar fell ikkje i god jord i «Ålvik-gruppa».


20. Mars 2018

– Kjenner meg ikkje att

Kari Torpe (Sp) kjenner seg ikkje att i den opplevinga av å bu i Ålvik som gruppa «Ålvik – ei levande bygd» formidlar.


19. Mars 2018

Hesthamar er ny rådmann

Anita Hesthamar (45) er ny rådmann i Kvam.


19. Mars 2018

Vil byta næringsråd med andre i skulegruppe

Kvam næringsråd får klara seg med éin representant i gruppa som skal arbeida med å fylla Kvam vidaregåande skule i Norheimsund med innhald. Andre er viktigare, meiner formannskapet.


18. Mars 2018

Opna vegen på Laupsa i dag

Vegen vart i dag opna for trafikk att ved Laupsa.


18. Mars 2018

Skarpen kan vera svaret

Jan Mo AS får driva med same opningstider som tidlegare, men får berre tre år på seg til å skaffa nytt deponiareal. Fyllinga ved Skarpen kan verta løysinga.


17. Mars 2018

Debuterer som kjøpmenn med MEKK

Ann Kristin Haukås og Erlend Arnesen trong jobb i Kvam. Løysinga vart å starta eigen butikk.


16. Mars 2018

Fryktar effekten av opprør

Kva fortel ålvikarane potensielle tilflyttarar og politikarar når investeringar og satsingar i bygda vert bagatelliserte?


16. Mars 2018

Spår framgang for «helsedelen» i Hardangerbadet

Jarle Hjartåker trur kontraktar mellom Hardangerbadet og helseaktørar vil komma på plass når finansieringa no er i boks.


15. Mars 2018

Held korta tett til badedrakta

Kvam herad og Hardangerbadet AS varslar ei pressemelding klokka 10.30.


15. Mars 2018

Stor auke i siderkonsum

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Vinmonopolet i Norheimsund selde i fjor 68,7 prosent meir sider enn året før. Auken var på 906 liter, frå 1.319 til 2.225. Det er ein trend i heile landet.


15. Mars 2018

Jondal følgde best med

Sjuandeklassingane i Jondal har lært at det lønar seg å lesa aviser.


13. Mars 2018

Må dekka ureining under steinfylling

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Lausmassane på sjøbotnen ved Hardangerbadet er stadvis så ureina at det er naudsynt med tiltak før ein kan fylla ut i sjøen, opplyser konsulentselskapet Multiconsult.