23. oktober 2018

Naturverninteresser vann fyrste Kvamsøy-runde

Planane om oppdrett sør for Kvamsøy fekk eit kraftig skot for baugen måndag, etter at fylkespolitikarane med eigne augo hadde sett nærare på området.


23. Oktober 2018

Kvemmingar gav 409.742 kroner til TV-aksjonen

Kvar kvemming gav i snitt 48,46 kroner. Jondølingane gav 77,87 kroner i snitt.


22. Oktober 2018

Sakna mann funnen død

Mannen som vart meld sakna i Steinsdalen i går, er funnen død.


22. Oktober 2018

To gode bussar bar bøsser

Andreklassingane Noah Brattli Tolo og Allan Prodan gjorde sitt for å hjelpa dei trengande.


19. Oktober 2018

Tjuveri i nytt bygg ved rådhuset

Kvam familie- og læringssenter er utsett for sitt fyrste tjuveri.


19. Oktober 2018

Fylkesmannen greier ut Ålvik-saka

Både Voss og Kvam vil ha Ålvik. No skal Fylkesmannen vurdera vegen vidare.


19. Oktober 2018

– Dyrt å tilsetja ny rådmann

Ordførar Jostein Ljones (Sp) meiner lønsnivået til nye rådmenn speglar seg i løna til Anita Hesthamar i Kvam.


19. Oktober 2018

Enno von om flat veg til byd´n

Hardangertunnelen heng med i planprogrammet for Tokagjel-planen. Dei fleste påhogga i Steinsdalen er strokne. Eit alternativ ved Teigabergtunnelen er teke inn.


18. Oktober 2018

Snart klart for første plask

Ventetida går mot slutten for badelystne jondølingar. Allereie neste veke kan truleg dei første badarane

stupa i eit nyoppussa basseng.


18. Oktober 2018

Nytt nummer og namn, sjåførane er dei same

56 55 25 25 går over i historia som drosjenummer. Samstundes får kundane eit betre tilbod, meiner 07000 Hardanger taxi.


18. Oktober 2018

–Pass på hunden!


18. Oktober 2018

Vil ha bos i sekk ved Sekk

Håkon Norheim

norheim@hf.no

IL reno vil rydda bos ved Sekk i Ålvik.


17. Oktober 2018

Ut av togspor?