20. januar 2018

Varmt, vått og ekstremt

Det var våtare og varmare enn vanleg i desember. Månaden hadde også to tilfelle av ekstremvêr.


18. Januar 2018

Vil bruka 28 millionar på nytt velkomstsenter

Det nye velkomstsenteret kan reisa seg ved sommarskisenteret på Folgefonna allereie i år.


18. Januar 2018

Dusjar lusa av laksen

Lakselus er eit vedvarande problem for oppdrettsnæringa. I haust investerte Lingalaks AS, saman med to andre oppdrettarar, i utstyr dei helst skulle ha sloppe å bruka.


17. Januar 2018

Ordføraren avviser pengebrukkritikk

Kvam herad burde ikkje bruka store summar på «prestisjeprosjekt» når 40 born står utan barnehageplass, meiner Ole Ingvar Lia.


15. Januar 2018

– Ikkje gjer dette!

Bir AS ber folk lata vera å setta frå seg søppel utanfor fulle konteinarar.


12. Januar 2018

Leitar etter gode vener

Mange personar med ein demenssjukdom vert passive og einsame. Dette skal eit nytt aktivitetsvenprosjekt bøta på.


13. Januar 2018

Bru hadde fått nok av traktortrafikk

Har du undra kva som skjer med brua over Steinsdalselva ved Steinsdalsfossen?


12. Januar 2018

Lukka døra til bademaktdebatt

Omsynet til personvernet til aktuelle kandidatar kasta pressa på døra då styret til Kvammabadet KF skulle drøftast.


11. Januar 2018

Frakta til Haukeland med helikopter etter arbeidsulukke

Ein mann frå Kvam fall i samband med arbeid på ein garasje.


11. Januar 2018

Saknar oskebeger og hyppigare dovask i dalen

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

I ein evalueringsrapport vert det hevda at turistinformasjonen ved Steinsdalsfossen treng meir lys, meir informasjon og meir reinhald.


10. Januar 2018

– Fonneturistar strøymer til Kvam

Halvparten av alle som overnattar på hotell og campingplassar i Kvam, kjem på grunn av Folgefonna. I Jondal er talet 80 prosent, ifølgje ein ny rapport.


09. Januar 2018

Fyrste steg mot fylling ved Hardangerbadet

Det fyrste steget er teke mot utfylling framom det planlagde bade- og helseanlegget i Øystese.


09. Januar 2018

Ja til kraftleidning i Jondal

«Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Haugaland Kraft Nett AS og Hardanger Energi Nett AS løyve til å bygge nye 66 (132) kV kraftleidningar i kommunane Kvinnherad og Jondal.»


09. Januar 2018

Første borgarlege vigsle i Kvam

Ikkje eingong foreldra deira visste at dei skulle gifta seg. Malene og Morten Botnen Fykse vart dei første til å seia «ja» framfor ordføraren.