12. desember 2018

Jaktar på smart visjon

Kva skal vera visjonen for den nye kommunen?


12. Desember 2018

Kan bli kamp om renovasjon

Skal vossbaserte Indre Hordaland miljøverk AS eller kommunal renovasjon i Odda handtera avfall i Ullensvang kommune?


11. Desember 2018

Støttar kraftkroner utan ein knyst

Brorparten av ordskiftet dreia seg om habilitet då politikarane ikkje blanda seg inn i fordelinga av kraftfondet.


11. Desember 2018

Godtek ikkje «ny» kvammapakke

– Nei til den nye takstordninga i Kvammapakken, seier dei folkevalde. Men kva inneber det?


10. Desember 2018

Avtalar samarbeid om at dei ynskjer samarbeid

Helse i Hardanger AS (HIH) håpar å inngå intensjonsavtalar med både Kvam herad og Helse Bergen onsdag.


10. Desember 2018

– To–tre milliardar dyrare i Hisdalen

Ynsket om trafikknutepunkt i Hisdalen vil kosta fleire milliardar kroner ekstra.


10. Desember 2018

Manglar skilt om hjort


09. Desember 2018

Frp vil senka eigedomsskatten

Sidan eigedomsskatten vart innført, har politikarane varsla at dei eigentleg vil fjerna han. Berre Frp vil ta eit fyrste skritt: reduksjon med ein halv promille.


09. Desember 2018

Nytt arbeidsmiljøtilsyn i Jondal

Arbeidstilsynet har sett i gang ei ny tilsynssak i Jondal kommune.


08. Desember 2018

Kuvending bergar turistbåten

Turistbåtruta i Hardanger held fram i minst fem år til.


08. Desember 2018

– Prioriterer det viktigaste

Ressursmangel har halde att vedlikehaldsarbeidet i heradet, men det naudsynte har vorte gjort, seier leiar Stein Rykkje.


08. Desember 2018

Dugnadsånd kan hjelpa Strandebarm skule

Grendeutvalet i Strandebarm vil vaska og måla skulen for Kvam herad.


07. Desember 2018

Vil ha full stopp i Ljonesvågen

Arbeidet med produksjonshall i Ljonesvågen kan verta stoppa.


07. Desember 2018

Øystesevassdraget vert verna

No er det formalisert: Regjeringa vil verna Øystesevassdraget.