Dette er ein artikkel for abonnentane våre

11. Juli 2018

– Integrering tek tid


Svingingar i talet på flyktningar som skal busetjast i kommunane gjer det noko ugreitt for Nav Kvam.


Login HF