Dette er ein artikkel for abonnentane våre

13. Mai 2018

Eldre i Jondal får god sørvis


Papirarbeidet kjem ofte etter den praktiske gjennomføringa av hjelpetiltak for heimebuande eldre i Jondal. Ein forvaltingsrevisjon syner til dømes at jondølingar som regel får tryggleiksalarm dagen etter at dei har søkt.


Login HF