Dette er ein artikkel for abonnentane våre

12. Mai 2018

Nye vegnummer i Hardanger: Som før, men ny innpakking


Merkenamnet fylkesveg 7 er innarbeidd som var det hogge i stein. Vegnamnet vert ikkje endra i den komande nummerrevisjonen.


Login HF