Dette er ein artikkel for abonnentane våre

21. April 2018

Tilrår innestemme i Jondal


Det er ofte bråkete i barnehagar. I Jondal barnehage ikkje berre opplevast støyen som plagsam i nokre rom, han er påviseleg over gjeldande maksimumsgrense. Dette går fram av ein rapport frå Bedriftshelseteneste 1.


Login HF