Dette er ein artikkel for abonnentane våre

13. April 2018

Fortalde om plan-kuvending i uoffisielt bygdemøte


Over halve heradsstyret og fleire kommunalt tilsette deltok på eit møte om kommuneplanen i Ytre Ålvik måndag. Ikkje offentleggjorde framlegg om fjellvegen og oppdrettsareal vart presenterte. Naturvernforbundet er kritisk til framgangsmåten.


Login HF