Dette er ein artikkel for abonnentane våre

13. Mars 2018

Må dekka ureining under steinfylling


Lausmassane på sjøbotnen ved Hardangerbadet er stadvis så ureina at det er naudsynt med tiltak før ein kan fylla ut i sjøen, opplyser konsulentselskapet Multiconsult.


Login HF