Dette er ein artikkel for abonnentane våre

12. Mars 2018

Slepper til enkeltaktørar i planinnspurt


Høyringsfristen for kommuneplanen gjekk ut i 2013. No gjev duoen som arbeider med eit nytt planframlegg, taletid til enkeltaktørar i innspurten.


Login HF