Publisert 08. mars 2018 kl. 10.32.

Rasfare stenger fylkesveg 7


Vegen opnar ikkje før tidlegast fredag.


Onsdag kveld stengde Statens vegvesen fylkesveg 7 på Laupsanes på grunn av rasfare. Årsaka er at GBS entreprenør AS, som held på med vegarbeid i området, hadde kome over eit område som verksemda vurderer som svært rasfarleg, fortel Ken Ove Holm, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen region vest.

Personbilar og kollektivtrafikk kan nytta fylkesveg 131 mellom Fykse og Øystese. Køyretøy som veg meir enn 3,5 tonn, må køyra via europaveg 16.

Holm fortel at vegen vert stengd inntil vidare. Geologar skal undersøkja det rasfarlege området og gje ei ny vurdering innan fredag klokka 15.00.

Klaus Rasmussen bur i Porsmyrvegen 134 kloss i fylkesveg 131, ikkje langt frå forsamlingshuset Skogheim. Han fortel om stor trafikk torsdag morgon.

– Borna måtte venta ein ekstra halvtime på skuleskyssen. Sjølv om trafikken gjekk sakte, gjekk det greitt, seier han.
Siste Nytt:

08. Mars 2018

Må samordna økonomi

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no


07. Mars 2018

Dusinet færre skulesøkjarar i Kvam

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no


07. Mars 2018

Papiraviser taper for nett

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no